test
หมวดหมู่สินค้า: ตลับหมึกเลเซอร์ HP
สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์ HP LaserJet 5000/5100 Canon Laser Shot LBP840/850/870/ 880/910/1610/1620/ 1810/1820 Canon Image Class 2200/2210/2220/ LP-3000/3010 ปริมาณการพิมพ์ 10,000 แผ่น
ราคา 1,090.00 บาท

27 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 1355 ผู้ชม

สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์
HP LaserJet 5000
HP LaserJet 5100
Canon Laser Shot LBP840
Canon Laser Shot LBP850
Canon Laser Shot LBP870
Canon Laser Shot LBP880
Canon Laser Shot LBP910
Canon Laser Shot LBP1610
Canon Laser Shot LBP1620
Canon Laser Shot LBP1810
Canon Laser Shot LBP1820
Canon Image Class 2200
Canon Image Class 2210
Canon Image Class 2220
Canon Image Class LP3000
Canon Image Class LP3010
ปริมาณการพิมพ์ 10,000 แผ่น

หมึกพิมพ์เลเซอร์ Click+ (ClickPlus) เป็นตลับหมึกที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100 % โดยโรงงาน และวัสดุที่ได้มาตฐานยุโรป ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมากที่สุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 , ISO14001 , CE , STMC , RoHS , REACH ควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต มีเปอร์เซนต์การเคลมต่ำสุดไม่เกิน 1.5% ท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% - 70%

เงื่อนไขการรับประกัน
• ประกันตลับหมึก Click+ เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
• หากตลับหมึกมีปัญหา จะเปลี่ยนตลับหมึกใหม่เมื่อปริมาณหมึกเหลือไม่น้อยกว่า 30% (เครื่องพิมพ์ระบบขาว-ดำ จะคำนวณที่ 1 กรัม/25 แผ่น)

หมายเหตุ
• ในการเคลมสินค้า จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกติ มาพร้อมตลับหมึกที่มีปัญหาด้วยทุกครั้ง
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรณาการเปลี่ยนสินค้าหากพบข้อบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ