test
หมวดหมู่สินค้า: ตลับหมึกเลเซอร์ Canon
สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์ Canon Laser Shot LBP440/ 460/465/ 660 Canon Laser Class 4000/4500/ FAX-L3100/L6000 Canon FAX-L75/L200/L220/ L240/L250/L260/ L280/L290/ L300/L2050/ L2060/L3500/ L4000/L4500 Canon Laser Class 1100/2200/ 2060/4000/ 4500 Canon Multipass L90/ L6000 ปริมาณการพิมพ์ 2,500 แผ่น
ราคา 440.00 บาท

27 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 1327 ผู้ชม

สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์
Canon Laser Shot LBP440
Canon Laser Shot LBP460
Canon Laser Shot LBP465
Canon Laser Shot LBP660
Canon Laser Class 4000
Canon Laser Class 4500
Canon FAX-L3100
Canon FAX-L6000
Canon FAX-L75
Canon FAX-L200
Canon FAX-L220
Canon FAX-L240
Canon FAX-L250
Canon FAX-L260
Canon FAX-L280
Canon FAX-L290
Canon FAX-L300
Canon FAX-L2050
Canon FAX-L2060
Canon FAX-L3500
Canon FAX-L4000
Canon FAX-L4500
Canon Laser Class 1100
Canon Laser Class 2200
Canon Laser Class 2060
Canon Laser Class 4000
Canon Laser Class 4500
Canon Multipass L90
Canon Multipass L6000
ปริมาณการพิมพ์ 2,500 แผ่น

หมึกพิมพ์เลเซอร์ Full Color เป็นตลับหมึกที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100 % โดยโรงงาน และวัสดุที่ได้มาตฐานยุโรป ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมากที่สุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 , ISO14001 , STMC (การทดสอบมาตรฐานสาหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์) ,REACH (กฎหมายด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป) RoHS (ข้อกาหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการ ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ,CE (ข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบของสหภาพยุโรป) เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกในหมวด ตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Full Color เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ หมึกพิมพ์เลเซอร์ Full Color จะเป็นตลับหมึกที่ท่านไว้วางใจได้มากที่สุด และจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% - 70%

เงื่อนไขการรับประกัน
- ประกันตลับหมึก Full Color เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
- หากตลับหมึกมีปัญหา จะเปลี่ยนตลับหมึกใหม่เมื่อปริมาณหมึกเหลือไม่น้อยกว่า 30% (เครื่องพิมพ์ระบบขาว-ดำ จะคำนวณที่ 1 กรัม/25 แผ่น)

หมายเหตุ
- ในการเคลมสินค้า จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกติ มาพร้อมตลับหมึกที่มีปัญหาด้วยทุกครั้ง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรณาการเปลี่ยนสินค้า หากพบข้อบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ