test
หมวดหมู่สินค้า: ตลับหมึกเลเซอร์ HP
สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์ HP LaserJet P1005/1006/ P1007/P1008/ P1102/P1102W/ P1505/P1505n HP LaserJet P1560/ P1566/ P1606/ P1600 HP LaserJet M1120/ M1120n/ M1132/ M1212nf/ M1217 HP LaserJet M1522/ M1522n/ M1522nf ปริมาณการพิมพ์ 2,100 แผ่น
ราคา 300.00 บาท

21 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 400 ผู้ชม

สำหรับปริ๊นเตอร์เลเซอร์
HP LaserJet P1102
HP LaserJet P1102W
HP LaserJet P1005
HP LaserJet P1006
HP LaserJet P1007
HP LaserJet P1008
HP LaserJet P1505
HP LaserJet P1505n
HP LaserJet P1560
HP LaserJet P1566
HP LaserJet P1606
HP LaserJet P1600
HP LaserJet M1120
HP LaserJet M1120n
HP LaserJet M1132
HP LaserJet M1214nfh
HP LaserJet M1136
HP LaserJet M1212nf
HP LaserJet M1217
HP LaserJet M1522
HP LaserJet M1522n
HP LaserJet M1522nf
Canon Laser Shot LBP3018
Canon Laser Shot LBP3108
Canon Laser Shot LBP3050
Canon Laser Shot LBP3150
Canon Laser Shot LBP3010
Canon Laser Shot LBP3100
Canon Laser Shot LBP6000
Canon Laser Shot LBP6018
Canon Laser Shot LBP6200
Canon All In One MF3010
Canon i-SENSYS LBP6020
Canon Laser Shot LBP3250
Canon i-SENSYS MF4410
Canon i-SENSYS MF4420
Canon i-SENSYS MF4430
ปริมาณการพิมพ์ 2,100 แผ่น

หมึกพิมพ์เลเซอร์ COMPATIBLE เป็นตลับหมึกที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทั้งหมด 100 % โดยโรงงาน และวัสดุที่ได้มาตฐานยุโรป ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมากที่สุดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็น ISO9001 , ISO14001 , STMC (การทดสอบมาตรฐานสาหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์) ,REACH (กฎหมายด้านสารเคมีของสหภาพยุโรป) RoHS (ข้อกาหนดของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการ ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ,CE (ข้อกำหนดด้าน สุขภาพ ความปลอดภัย และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ตามระเบียบของสหภาพยุโรป) เป็นที่ยอมรับในหลายประเทศทั่วโลกในหมวด ตลับหมึกเลเซอร์โทนเนอร์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนี้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของ หมึกพิมพ์ เลเซอร์ COMPATIBLE เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยและอีกหลายประเทศ ด้วยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตท่านจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ หมึกพิมพ์เลเซอร์ COMPATIBLE จะเป็นตลับหมึกที่ ท่านไว้วางใจได้มากที่สุด และจะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 40% - 70%

เงื่อนไขการรับประกัน
- ประกันตลับหมึก COMPATIBLE เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ
- หากตลับหมึกมีปัญหา จะเปลี่ยนตลับหมึกใหม่เมื่อปริมาณหมึกเหลือไม่น้อยกว่า 30% (เครื่องพิมพ์ระบบขาว-ดำ จะคำนวณที่ 1 กรัม/25 แผ่น)

หมายเหตุ
- ในการเคลมสินค้า จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกติ มาพร้อมตลับหมึกที่มีปัญหาด้วยทุกครั้ง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรณาการเปลี่ยนสินค้า หากพบข้อบกพร่องหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ปกติ