ทิปคอม แก้ปัญหาคอม ซ่อมคอม จำหน่ายหมึกพิมพ์เลเซอร์ BROTHER  CANON  EPSON  HP  KYOCYRA  LEXMARK  OKI  PANASONIC  RICOH  SAMSUNG  XEROX ราคาถูก
หน้าแรก ทิปคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ ดาวน์โหลดฟรีแวร์ จาวาสคริปต์ ข่าวไอที บทความไอที เว็บไดเร็คทอรี่ เว็บบอร์ด หมึกเติมราคาถูก


เมนูหลัก
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร ์
การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
เทคนิคการปรับแต่ง Win 98 และ Me
ครบเครื่องเรื่องโอเวอร์คล๊อค
การใช้โปรแกรมต่าง ๆ
ความรู้เรื่อง ADSL และการ Config
ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์ออนไลน์
ศัพท์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
รวมของฟรีในอินเตอร์เน็ต
โปรโมทเว็บไซค์ให้ดังฟรี ๆ
แนะนำร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
แนะนำสถานที่เรียนคอมราคาถูก
หาเพื่อนใหม่, หากิ๊ก MSN
ตลาดซื้อ-ขายสินค้าบีคอม
สมัครงาน,ลงประกาศรับสมัครงาน
ลงประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟรี
ไอทีเพื่อชีวิต
รู้ลึกรู้จริง Google AdSense
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ขายส่งหมึกเติม ราคาถูกสุด ร้านค้าสำเร็จรูป ขายสินค้าออนไลน์
 
Ink Thailand
หมึกพิมพ์เลเซอร์
หมึกพิมพ์เลเซอร์.com
ตลับหมึกเลเซอร์
HG9 Hair Growth Shampoo
HG9 Hair Growth Serum
 
ตั้งบีคอมไว้หน้าแรก ตั้งบีคอมไว้เป็นหน้าแรก
แนะนำติชมบีคอมทดสอบคอมออนไลน์
ค้นหาเว็บไซค์
จำหน่ายหมึกพิมพ์ราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ
แบบทดสอบออนไลน์ชุดที่ 1
1. DOS ย่อมาจากอะไร
ก. Disk Operating System
ข. Door Of System
ค. Disk of System
ง. Direct - Opening Systematic

2. Sector ในระบบ DOS มีขนาดเท่าใด
ก. 16 byte
ข. 256 byte
ค. 512 byte
ง. 1024 byte

3. ระบบปฏิบัติการ LINUX เป็นระบบแบบใด
ก. ระบบผู้ใช้คนเดียว
ข. ระบบ WINDOWS ที่ MICROSOFT เขียนขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
ค. ระบบปฏิบัติการแบบหลายผู้ใช้ เข้าใช้เครื่องพร้อมกัน ผ่านระบบเครือข่าย
ง. ระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น ร้านค้า ร้าน VDO เป็นต้น

4. 2 Kb มีขนาดเท่าใด
ก. 2000 byte
ข. 200 byte
ค. 32 byte
ง. 2048 byte

5. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะอย่างไร
ก. แผ่นดิสก์รูปทรงห้าเหลี่ยม เก็บข้อมูลได้มาก
ข. ความจุ 360 Kb
ค. ขนาดของแผ่นกว้างยาวไม่เท่ากัน โดยกว้าง 5 นิ้ว และยาว 5.25 นิ้ว
ง. แผ่นแบบนี้ใช้กับเครื่องเล่น CD ได้ด้วย ซึ่งใช้เก็บภาพยนต์ได้ครั้งละหลาย ๆ เรื่องได้

6. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด
ก. 8088
ข. 80486
ค. Pentium
ง. SuperMario

7. บัส (Bus) หมายถึงถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มของสายไฟบน main board
ถามว่า บัส ในคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภทคือ บัสภายใน และบัสภายนอก
ข. 3 ประเภท คือ บัสระดับสูง บัสระดับกลาง บัสระดับต่ำ
ค. 1 ประเภทเท่านั้น คือบัสข้อมูล
ง. 2 ประเภท คือ บัสใช้งาน และบัสไม่ใช้งาน

8. สารบัญ(Directory) ของ DOS เก็บอะไร
ก. ชื่อแฟ้ม และส่วนขยาย
ข. คลัสเตอร์แรกของแฟ้ม
ค. ไม่มีข้อใดถูก
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

9. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะไม่ตรงตามข้อใด
ก. ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ข. ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ค. ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 7 Sector
ง. ในแผ่นมี 740 Sector

10. ลักษณะของ แผ่นขนาด 3.5 นิ้ว(DSHD) Double-Sided High-Density Disk มีลักษณะตรงตามข้อใด
ก. ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ข. ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ค. ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 14 Sector
ง. ในแผ่นมี 740 Sector

11. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้มากที่สุด
ก. 3.5 นิ้ว DSDD
ข. 3.5 นิ้ว DSHD
ค. 5.25 นิ้ว DSDD
ง. 5.25 นิ้ว DSHD

12. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้น้อยที่สุด
ก. 3.5 นิ้ว DSDD
ข. 3.5 นิ้ว DSHD
ค. 5.25 นิ้ว DSDD
ง. 5.25 นิ้ว DSHD

13. OS ย่อมาจากอะไร ในเรื่องระบบปฎิบัติการ
ก. Operaing system
ข. Open System
ค. Off-line System
ง. Opportunity System

14. RAM คือหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยสุ่ม ถามว่า RAM ย่อมาจากอะไร
ก. Read Access Memory
ข. Random Access Memory
ค. Real Action Method
ง. Random Accumulate Measurement

15. ข้อใดเป็นข้อเสียของ DRAM
ก. เกิดการรั่วหรือคลายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
ข. มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
ค. ยังไม่มีผู้ผลิตนำมาใช้ในธุรกิจ
ง. ไม่เคยมีคำนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน

16. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer
ก. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
ข. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper Memory)
ค. หน่วยความจำโลเวอร์ (Lower memory)
ง. หน่วยความจำสูง (High Memory)

17. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer
ก. หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended memory)
ข. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
ค. หน่วยความจำเหนือปกติ (High environment memory)
ง. หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์ (Expanded memory)

18. หน่วยความจำ Cache memory เป็นหน่วยความจำแบบใด
ก. Static RAM
ข. Dynamic RAM
ค. Win RAM
ง. Linux RAM

19. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด
ก. 64 Kb
ข. 384 Kb
ค. 640 Kb
ง. 1024 Kb

20. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด
ก. 64 Kb
ข. 384 Kb
ค. 640 Kb
ง. 1024 Kb

21. หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended Memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด
ก. 384 Kb
ข. 640 Kb
ค. 1024 Kb
ง. ส่วนที่เกิน 1 Mb ขึ้นไป

22. แฟ้มที่มีส่วนในการบูตเครื่องของระบบ DOS มีแฟ้มใดบ้าง
ก. IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS
ข. IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS COMMAND.COM AUTOEXEC.BAT
ค. IO.SYS COMMAND.COM WIN.COM
ง. AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS POWER.ON IBM.COM BOOT.COM INPUT.DAT OUTPUT.DAT

23. แฟ้ม COMMAND.COM ของระบบ DOS มีหน้าที่ 3 ส่วน ข้อใดที่ไม่ใช่
ก. ส่วนอยู่อย่างถาวร (A resident portion)
ข. ส่วนควบคุม (Control section)
ค. ส่วนกระบวนการเริ่มต้น (An initialization section)
ง. ส่วนทรานเชียนต์ (A transient module)

24. โปรแกรม Windows ถูกเขียนโดยบริษัทใด
ก. Microsoft Corporation
ข. SUN Corporation
ค. IBM
ง. โครงการ School net

25. แฟ้ม IO.SYS เป็นแฟ้มที่สำคัญของ DOS ในการใช้บูตระบบ คำว่า IO นี้ ย่อมาจากอะไร
ก. In Operation
ข. Input Output
ค. Initiation Operation
ง. Input Opportunities

26. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS
ก. CLS
ข. MOVE
ค. COPY
ง. REN

27. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS
ก. DIR
ข. SCANDISK
ค. DEL
ง. TYPE

28. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS
ก. CD
ข. MD
ค. DD
ง. RD

29. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS
ก. REN
ข. CAN
ค. CLS
ง. DEL

30. คำสั่ง FORMAT เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด
ก. จัดโครงสร้างของ DISK ใหม่
ข. ลบแฟ้มบางแฟ้มที่ไม่ต้องการออกจาก DISK
ค. จัดรูปแบบของ CD-ROM ใหม่
ง. ทำความสะอาด DISK DRIVE

31. คำสั่ง DISKCOPY เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด
ก. ใช้ COPY HARDDISK 2 ตัว
ข. ใช้ COPY แผ่น DISK 2 แผ่น จากแผ่นต้นฉบับไปแผ่นใหม่ให้เหมือนกัน
ค. ใช้ COPY ข้อมูลจาก HARDDISK ไป DISKETTE
ง. ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS

32. คำสั่ง XCOPY ดีกว่าคำสั่ง COPY อย่างไร
ก. ไม่ต่างกันแม้แต่น้อย
ข. ใช้ XCOPY เฉพาะโปรแกรมที่ประมวบผลได้ แต่ COPY คัดลอกแฟ้มได้หมด
ค. คำสั่ง XCOPY ใช้คัดลอกทั้ง DIRECTORY ได้ แต่ COPY คัดลอกได้เฉพาะแฟ้มไม่สามารถคัดลอก DIRECTORY ได้
ง. ไม่สามารถใช้ XCOPY บน DOS ได้ เพราะเตรียมคำสั่งนี้ให้ใช้เฉพาะบน Windows เท่านั้น

33. Defrag ของ Windows ทำหน้าที่อะไร
ก. ทำหน้าที่จัดการหน้าต่าง ของโปรแกรม Windows ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ
ข. จัดเรียงเนื้อที่ใน Disk ใหม่ ให้แฟ้มที่ถูกแบ่ง Cluster กระจัดกระจาย มาอยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ
ค. โปรแกรมฆ่าไวรัสชนิดหนึ่งที่ ฆ่าได้ทั้งบนเครื่อง UNIX MAC และ PC
ง. โปรแกรมแก้ไขอาการไฟตกเนื่องจาก Power supply ทำงานไม่ปกติ

34. คำว่า RD ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร
ก. Redirection
ข. Random directory
ค. Remove directory
ง. Rename directory

35. OS/2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกเขียนโดยบริษัทใด
ก. IBM
ข. Microsoft Corporation
ค. SUN Corporation
ง. โครงการ School net

36. คำว่า REN ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร
ก. Rename
ข. Random Environment Network
ค. Romeo Edit Nicolus
ง. Re-ENtrance

37. คำว่า CLS ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร
ก. Clear screen
ข. Canon link system
ค. Clear system
ง. Crack System

38. เลข 65 ฐาน 10 ตรงกับ A แล้ว เลข 90 ฐาน 10 ตรงกับอักษรอะไร
ก. Z
ข. X
ค. B
ง. O

39. เลข 65 ฐาน 10 ตรงกับ A แล้ว เลข 80 ฐาน 10 ตรงกับอักษรอะไร
ก. M
ข. B
ค. Z
ง. P

40. Y ตรงกับเลข 89 ฐาน 10 แล้ว B ตรงกับ เลขอะไรฐาน 10
ก. 55
ข. 66
ค. 65
ง. 90

41. Y ตรงกับเลข 89 ฐาน 10 แล้ว M ตรงกับ เลขอะไรฐาน 10
ก. 77
ข. 66
ค. 55
ง. 65

42. เมื่อสั่ง PAUSE ใน DOS จะปรากฏคำว่าอะไรบนจอภาพ เพื่อรอรับค่าจากแป้นพิมพ์
ก. Prompt
ข. Pause
ค. Press any key to continue …
ง. Nothing on screen

43. เมื่อสั่งว่า ECHO ABC แล้วกด Enter ผลของคำสั่งนี้จะแสดงคำว่าอะไรบนจอภาพ
ก. ECHO ABC
ข. ABC
ค. ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
ง. ว่างเปล่า

44. คำสั่ง Call ถูกใช้ใน Batch file เพื่ออะไร
ก. เพื่อเรียกตัวแปรมาประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ข. เพื่อเรียกผู้ใช้ในระบบ Network ให้กลับเข้าอยู่การทำงาน
ค. เพื่อเรียกผู้ร่วมงานจากคอมพิวเตอร์ผ่านวิทยุติดตามตัว ซึ่งเป็นบริการของ DOS version ใหม่
ง. เพื่อเรียก Batch file อื่นมาทำงาน เมื่อทำ Batch file นั้นเสร็จ จะกลับมาทำ Batch file เดิมต่อจากบรรทัดเดิม

45. คำสั่งอะไรใน DOS MODE ที่ใช้คัดลอก directory ได้
ก. copy
ข. move
ค. xcopy
ง. yescopy

46. CP/M ย่อมาจากอะไร
ก. Control Program for Microcomputer
ข. Categories Processing for Macroeconomic
ค. Canada program for Manufacturing
ง. Computer Program aid Manufacturing

47. คำสั่ง TYPE ใช้ทำอะไรในระบบ DOS
ก. แสดงข้อมูลในแฟ้มแบบ Text ออกทางสื่อที่ต้องการเช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์
ข. ช่วยให้โปรแกรม Editor ต่าง ๆ สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. สามารถแสดงรูปภาพอย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่มาช่วย
ง. ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS

48. Wait time คืออะไร
ก. ช่วงเวลาเข้าถึง
ข. ช่วงเวลารอ
ค. การแทรกสลับ
ง. หน่วยความจำแคช

49. หากคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น มีการจัดการ หน่วยความจำจนวิ่งเร็วเท่ากับ CPU ทำให้ซีพียูไม่ต้องเสียเวลารอคอย สถานะนี้เรียกว่าอะไร
ก. Wait time period
ข. Access time state
ค. Cache time state
ง. Zero wait state

50. หากต้องการออกจากโปรแกรม Debug ของ DOS ให้กดอะไร
ก. O ซึ่งหมายถึง Out
ข. B ซึ่งหมายถึง Bye
ค. Q ซึ่งหมายถึง Quit
ง. E ซึ่งหมายถึง Exit

51. สำหรับคำว่า PC/XT นั้น คำว่า XT ย่อมาจากอะไร
ก. Extended
ข. Execution
ค. Expert
ง. Exponential

52. CPU ย่อมาจากอะไร
ก. Cotrol program unit
ข. Created propose universe
ค. Central processing unit
ง. Can process uninterupted

53. Megahertz หมายถึงอะไร
ก. หน่วยวัด ล้านรอบต่อวินาที
ข. หน่วยวัด พันคำสั่งต่อวินาที
ค. หน่วยวัด 0.001 วินาทีต่อคำสั่ง
ง. หน่วยวัด ล้านคำสั่งต่อรอบ

54. MIPS เป็นหน่วยวัด ซึ่งย่อมาจากอะไร
ก. Million income per system
ข. Million instruction per second
ค. Multi instruction per system
ง. Multi instruction per second

55. สำหรับคำว่า PC/AT นั้น คำว่า AT ย่อมาจากอะไร
ก. Action transmission
ข. Action terminals
ค. Automatic techology
ง. Advanced techology

56. CPU แบบใดใหม่ที่สุด
ก. Windows
ข. 8088
ค. 80486
ง. Pentium

57. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร
ก. การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
ข. องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
ค. หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
ง. สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)

58. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของ Server ที่ดี
ก. ความแข็งแรง (Robustness)
ข. ความปลอดภัย (Security)
ค. มีระบบทำลายตนเองที่มีประสิทธิภาพ (Best Destoration)
ง. การจัดการเน็ตเวิร์ก (Network Management)

59. คำว่า SCSI ออกเสียงว่า SCUZZY ย่อมาจากอะไร
ก. Small Computer System Interface
ข. Size Compact System Interactive
ค. Security Computer System Interface
ง. Security Compatible System Interactive

60. บริษัทใดเป็นผู้พัฒนา Controller แบบ ST-506
ก. บริษัท Seagate
ข. บริษัท Intel
ค. บริษัท Microsoft
ง. บริษัท Sun

61. วิธีเดิมที่ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร
ก. RLL (Run Length Limited)
ข. MFM (Modified Frequency Modulation)
ค. CAD (Computer Aided Design)
ง. CAM (Computer Aided Manufacturing)

62. วิธีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ของ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร
ก. RLL (Run Length Limited)
ข. MFM (Modified Frequency Modulation)
ค. CAD (Computer Aided Design)
ง. CAM (Computer Aided Manufacturing)

63. คำว่า Incompatibility คืออะไร
ก. ความเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ย
ข. ความเข้ากันไม่ได้
ค. ความมีประสิทธิภาพที่หาใดเปรียบ
ง. ความมั่นคงแข็งแรง และล้มได้ยากยิ่ง

64. CDROM 1 แผ่นเก็บข้อมูลได้ประมาณเท่าใด
ก. 256 MB
ข. 650 MB
ค. 1048 MB
ง. 1.44 MB

65. ขดลวดโคโรนาไพรมารี (Primary corona wire) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทำหน้าที่อะไร
ก. สร้างความร้อนให้กระดาษแห้งเร็ว
ข. สร้างประจุไฟฟ้าบวกขึ้นบริเวณผิวหน้าของดรัม
ค. สร้างความเย็น เพื่อระบายความร้อน
ง. สร้างแสดงเลเซอร์ให้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

66. Toner ของ เครื่องพิมพ์เลเซอร์คืออะไร
ก. ปืนเลเซอร์ ประสิทธิภาพต่ำ
ข. หมึกพิมพ์ของเครื่องเลเซอร์
ค. แท่นป้อนกระดาษอัตโนมัติ
ง. อุปกรณ์สร้างความร้อนชนิดพิเศษ

67. Fuser roller ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร
ก. ชุดหมุนกระดาษประสิทธิภาพสูง
ข. ชุดเปลี่ยนผงหมึกอัตโนมัติ
ค. ชุดอบความร้อนอุณหภูมิสูง 183 องศาเซลเซียส
ง. ชุดพัดลมระบายความร้อน

68. สารบัญ(Directory) ของ DOS ไม่ได้เก็บอะไร
ก. ชื่อแฟ้ม
ข. นามสกุลของแฟ้ม
ค. ขนาดของแฟ้ม
ง. ชื่อผู้สร้างแฟ้ม

69. เมื่อกด Ctrl - ESC จะเกิดอะไรขึ้น ในระบบปฏิบัติการ Windows
ก. ปิดโปรแกรมทั้งหมดอัตโนมัติ
ข. ปิดเครื่องทันที
ค. เปิดเมนูของ Start เสมือนใช้ Mouse คลิกที่ปุ่ม Start
ง. เปิดโปรแกรมทั้งหมดในห้อง Program ยกเว้นโปรแกรมที่ถูกซ้อนไว้

70. ห้อง \WINDOWS\COMMAND เก็บคำสั่งเกี่ยวกับอะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows
ก. เก็บคำสั่งของ Application ใหม่ทั้งหมดที่ได้ Install เข้าไป
ข. "เก็บคำสั่งพื้นฐานของ DOS ที่สามารถเรียกใช้ได้ เช่น FORMAT , DISKCOPY"
ค. เก็บโปรแกรมคำสั่งของ MS-OFFICE เช่น MS-Word หรือ MS-Excel เป็นต้น
ง. ไม่มีห้องนี้ในระบบปฎิบัติการ Windows

71. คำว่า GDI ในความหมายของระบบปฎิบัติการ Windows ย่อมาจากอะไร
ก. Graphic device interface
ข. Great detector terminator
ค. Good driver information
ง. Gobal Driver Information

72. Window kernel ของ Ms-Windows ทำหน้าที่อะไร
ก. สนับสนุนการบริการระดับต่ำที่แอปพลิเคชั่นวินโดว์ต้องการ
ข. เสริมการทำงานของคำสั่งเกี่ยวกับ DOS
ค. ช่วยในการจัดการหน่วยความจำเสมือนโปรแกรม ScanDisk
ง. สนับสนุน Application แบบ 32 Bit ให้ทำงานในแบบ 16 Bit ได้

73. Unrecoverable application error คืออะไร ที่เกิดขึ้นบ่อยใน Windows 3.1
ก. ความผิดพลาดของ Application ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
ข. คุณลักษณะพิเศษที่ตรวจสอบความผิดพลาด และแก้ไขได้ทันที
ค. ข้อผิดพลาดที่ไม่มีโอกาสพบใน Window ทุกเวอร์ชัน
ง. ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ และจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หยุดใช้เครื่องไปพักหนึ่ง

74. Disk defragmenter ทำหน้าที่อะไรในระบบปฎิบัติการ Windows
ก. ลดความไม่ต่อเนื่องของเวลาในการทำงานของผู้ใช้
ข. ลดความไม่ต่อเนื่องในดิสก์
ค. ลดความซ้ำซ้อนของแฟ้ม หากมีแฟ้มชื่อเหมือนกันใน Disk จะทำการลบอัตโนมัติ
ง. ลบแฟ้มที่ไม่ต้องการโดยอัตโนมัติ โดยมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย

75. ทำไมบางครั้งต้องสั่ง Restart the computer in MS-DOS mode ในเมนูของ Shutdown ของ Windows
ก. มีโปรแกรมบางตัวไม่สามารถ Run ภายใต้ Windows ได้ เช่น TP7 เป็นต้น
ข. เป็นการเรียกส่วนของ DOS มาทำงาน แต่ยังอยู่ภายใต้ Windows environment
ค. เป็นตัวเลือกเดียวกับการเปิดหน้าต่าง DOS ใน Windows environment
ง. คำสั่งปิดเครื่องในอีกลักษณะหนึ่ง แทน Shutdown

76. Documents ที่เคยถูกเรียกใช้ จะแสดงรายชื่อแฟ้มให้เห็น หากต้องการลบรายชื่อเหล่านี้ออก ต้องทำอย่างไร
ก. ไปยัง DOS prompt แล้วใช้คำสั่ง Del *.*
ข. คลิกขวาบน Task bar แล้วเลือก tab ที่ชื่อ Start menu programs จากนั้นกดปุ่ม Clear
ค. ไม่มีทางลบได้
ง. ใช้โปรแกรม Microsoft word เปิดแฟ้มชื่อ Documents.ini ซึ่งเก็บอยู่ใน root ของ Drive C แล้วลบทุกบรรทัด

77. ถ้าลงห้อง System ใน Windows จะเกิดอะไรขึ้น
ก. ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย
ข. จอภาพจะกลายเป็นขาวดำ
ค. ระบบ Windows ล่ม คือไม่สามารถใช้ โปรแกรม Windows ได้ หากแก้ไขจะต้องลงโปรแกรมใหม่(Reinstall)
ง. ใช้ Mouse ไม่ได้ เพราะโปรแกรมควบคุม Mouse อยู่ในห้อง System

78. ใครเป็นผู้วางนโยบายของ บริษัท Microsoft Corporation และเป็นเจ้าของ Microsoft Windows ชื่อดัง
ก. ชวน หลีกภัย
ข. บริษัท SUN
ค. Jesus corporation
ง. Bill Gate

79. ชื่อและนามสกุลของแฟ้ม ในระบบ DOS ที่เป็นมาตรฐานรุ่นแรก มีขนาดเท่าใด
ก. ชื่อขนาดไม่เกิน 8 อักษร และนามสกุลไม่ต่ำกว่า 3 อักษร
ข. ชื่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 อักษร และนามสกุลไม่ต่ำกว่า 3 อักษร
ค. ชื่อขนาดไม่น้อยกว่า 8 อักษร และนามสกุลไม่เกิน 3 อักษร
ง. ชื่อขนาดไม่เกิน 8 อักษร และนามสกุลไม่เกิน 3 อักษร

80. API (Application Programming Interface) ของ Windows คืออะไร
ก. โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบริหารงานบุคคล เป็นต้น
ข. โปรแกรมสำหรับ Hacker ที่มีไว้เจาะระบบใน Windows โดยเฉพาะ
ค. กลุ่มโปรแกรมที่ Windows เตรียมไว้ให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถพัฒนา Application ของตนให้ใช้กับ Windows ได้ง่ายขึ้น
ง. กลุ่มโปรแกรมที่ Windows เขียนขึ้นแต่ไม่ได้นำมาใช้ ซึ่งจัดเตรียมไว้สำหรับการพัฒนาเวอร์ชันต่อไปของ Windows

81. Plug and Play คืออะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows
ก. ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม INTERNET ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ข. ข้อกำหนดของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อนุญาติให้ระบุ และ config อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ค. ระเบียบวิธีการที่ยอมให้การติดต่อข้ามเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Protocal
ง. คำนี้ถูกใช้แยกออกจากกัน ไม่มีการใช้ร่วมกัน เช่น Plug แปลว่าเสียบ และ Play แปลว่าเล่น

82. VxD เป็นนามสกุลของแฟ้มชนิดหนึ่ง ในระบบ Windows ถามว่า VxD ย่อมาจากอะไร
ก. Virtual Device Driver
ข. Visual director
ค. Video director
ง. Visio Detective

83. TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ข่อมาจากอะไร
ก. ไม่มีคำย่อ เป็นเพียงชื่อเท่านั้น
ข. Transmission Control Protocal / Internet Protocal
ค. Top Control Process / Internet Protocal
ง. Tree Communication Protocal / Integrated Protocal

84. ผู้ให้กำเนิด LINUX คือใคร
ก. Linus Torvalds
ข. Linus Kernel
ค. Bill Gate
ง. Linux corporation

85. Kernel คืออะไร
ก. นามสกุลของผู้เขียนระบบปฏิบัติการ LINUX
ข. ศูนย์กลางของระบบควบคุมการปฎิบัติงาน
ค. ยี่ห้อหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่รองรับการทำงานของ LINUX ได้ดีที่สุด
ง. โปรแกรมหนึ่งในระบบปฎิบัติการ WINDOWS ที่จำลองการทำงานให้เหมือนใช้ LINUX

86. คำสั่งอะไรในระบบ LINUX สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
ก. USER
ข. USERMOD
ค. PASSWD
ง. PASSWORD

87. คำสั่งอะไรใช้แสดงกระบวนการของระบบปฏิบัติการ LINUX
ก. PROCESS
ข. LISTPS
ค. PS
ง. PROC

88. หากไม่ใช้ XWINDOW เพิ่มผู้ใช้ใหม่ คำสั่งใดสามารถเพิ่มผู้ใช้ ในระบบ LINUX ได้
ก. USERADDING
ข. UADD
ค. USERADD
ง. ADDUSER

89. คำสั่งใดสามารถแสดงรายชื่อผู้ใช้ที่ LOG-IN ใน Server ของ UNIX จากต่าง Server ได้
ก. W
ข. List
ค. finger
ง. ping

90. ตารางจัดแฟ้ม (File allocation table) มีหน้าที่อะไร
ก. จัดเก็บตำแหน่งอ้างอิงระหว่าง Cluster ถึง Cluster ของแต่ละแฟ้ม
ข. จัดเก็บชื่อแฟ้ม
ค. จัดเก็บขนาดแฟ้ม และชื่อแฟ้ม
ง. จัดเก็บ ชื่อแฟ้ม นามสกุลแฟ้ม วันที่ใช้งานแฟ้มครั้งล่าสุด และขนาดแฟ้ม

91. คำว่า LE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร
ก. มากกว่า
ข. น้อยกว่า
ค. เท่ากับ
ง. น้อยกว่าหรือเท่ากับ

92. คำว่า GT ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร
ก. มากกว่า
ข. น้อยกว่า
ค. เท่ากับ
ง. น้อยกว่าหรือเท่ากับ

93. คำว่า NE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร
ก. ไม่เท่ากับ
ข. น้อยกว่า
ค. เท่ากับ
ง. น้อยกว่าหรือเท่ากับ

94. คำว่า EQ ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร
ก. มากกว่า
ข. น้อยกว่า
ค. เท่ากับ
ง. น้อยกว่าหรือเท่ากับ

95. คำว่า LT ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร
ก. มากกว่า
ข. น้อยกว่า
ค. เท่ากับ
ง. น้อยกว่าหรือเท่ากับ

96. คำสั่งยกเลิกกระบวนการที่กำลังประมวลผล ในระบบ UNIX คือคำสั่งอะไร
ก. Delete
ข. Erase
ค. Kill
ง. Cancel

97. คำสั่งแสดงรายชื่อแฟ้มที่คล้ายคำสั่ง DIR ของ DOS แล้วใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร
ก. DIR
ข. LS
ค. LIST
ง. SHOW

98. ต้องการเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงแฟ้ม ของ UNIX ใช้คำสั่งอะไร
ก. CHMOD
ข. MODFILE
ค. USERCHANGE
ง. FILECHG

99. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร
ก. OWNER
ข. CHOWN
ค. USERMOD
ง. CHGOWN

100. คำสั่ง VI ในระบบ UNIX คืออะไร
ก. โปรแกรม EDITOR
ข. โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้ใช้ และงานที่กำลังประมวลผลในปัจจุบัน
ค. โปรแกรมดูภาพ Graphic
ง. โปรแกรม Visual Interactiveหมึกเติมราคาถูก คอมมือสองราคาถูก แต่งงาน
สนับสนุนบีคอมง่าย ๆ เพียงอุดหนุนหมึกติมที่ www.thaiinktank.com

เช็คราคาหมึกเติม หมึกเติมราคาถูกสุด
หมึกเลเซอร์
หมึกเลเซอร์
รวมหมึกเลเซอร์
คอมมือสองราคาถูก
ถ่ายรูปแต่งงาน
ซ่อมคอมบางบัวทอง
เครื่องกรองน้ำ
หมึกเติม brother
พรมปูพื้นรถยนต์
ชุดตกแต่งรถยนต์
ร้านจำหน่ายหมึกพิมพ์
แอร์ มิตซูบิชิ
กล้องวงจรปิด
หมึกเลเซอร์ OKI
หมึกเลเซอร์ HP
หมึกเลเซอร์ Ricoh
หมึกเลเซอร์ Canon
หมึกเลเซอร์ Brother
หมึกเลเซอร์ Epson
หมึกเลเซอร์ Samsung
หมึกเลเซอร์ Kyocera
หมึกเลเซอร์ Lexmark
หมึกเลเซอร์ Xerox
หมึกเลเซอร์ Panasonic
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

ติดต่อโฆษณา
083 9954666