การติดตั้ง ADSL modem SMC 7804 Wireless Router

จะต้องตั้งให้ windows รับค่า IP จากตัวโมเด็มก่อน จึงจะสามารถติดต่อเข้ากับตัว modem ได้

สำหรับวิธีตั้งให้ Windows รับค่า IP จากตัวโมเด็ม คลิกที่นี่

1. เปิด internet Explorer ขึ้นมา จากนั้น พิมพ์ 192.168.2.1 ที่ address bar เพื่อเข้าสู่ระบบ

จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ password ให้ใส่ smcadmin

จะเข้าสู่หน้าจอด้านล่าง

2. Click ไปที่ Setup Wizard จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป ให้เราเลือก next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

3. ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการตั้งเวลาของ Router ให้เราตั้ง Timezone ให้ถูกต้อง จากนั้น กดปุ่ม next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

4. เลือก Country ให้เป็น Thailand จากนั้น เลือก Provider ที่ใช้ ตัว router จะแสดงค่า VPI/VCI/Encap ให้ดู ถ้าไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้จากหน้านี้

จากนั้นให้พิมพ์ username/password และ Copnfirm password อีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม Next

5. ขั้นตอนสุดท้าย จะแสดงค่าต่าง ๆ ที่เราได้ตั้งไว้ ถ้าค่าต่าง ๆ ถูกต้องให้กดปุ่ม APPLY เพื่อบันทึกค่า แต่ถ้าไม่ถูกต้อง สามารถกดปุ่ม BACK เพื่อกลับไปแก้ไขได้

การติดตั้งเบื้องต้น เพียงเท่านี้ก็สามารถ Connect ADSL เพื่อใช้งานได้แล้ว

สำหรับการติดตั้งแบบพิเศษ ซึ่งต้องระบุค่า และใช้งาน Feature ต่าง ๆ ให้ดูจากด้านล่างนี้

ที่หน้าจอหลัก เมื่อเรากดปุ่ม Advance setup จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป

System setting จะมีอยู่ 4 หัวข้อหลัก ๆ ดังรูป

Time setting เป็นตัวตั้งค่าเวลาของ Router

Password setting ตั้งค่า password เวลาเข้ามา set ที่ router

Remote management จะให้เราสามารถทำ Remote setup ได้

DNS เราสามารถตั้งค่า DNS ได้จากที่นี่

WAN จะมี 4 หัวข้อหลัก ๆ ดังรูป

PPPoE interface parameter เอาไว้ตั้งค่าของ PPPoE

ATM Interface เอาไว้ตั้งค่า ATM

Clone MAC Address ให้เราสามารถกำหนด MAC Address ของ Router เองได้

ISP parameter ให้เราใส่ค่า username/password เพื่อใช้ในการ connect

LAN Setting ใช้สำหรับตั้งค่า LAN และค่าในการจ่าย IPaddress ให้กับเครื่องลูกข่าย

Wireless setting ใช้สำหรับตั้งค่า wireless network

NAT Setting สำหรับตั้งค่า network address treanslation

Routing setting สำหรับตั้งค่าการ Routing

Firewall ใช้สำหรับการตั้งค่า Firewall

SNMP

ADSL parameter and status ใช้ดูค่าของ ADSL

ADSL Status information เราสามารถดูค่า SNR/Line attenuation ได้จากหน้านี้

Tools Setting

Status เอาไว้ใช้ดู system log และค่าต่าง ๆ ของ router เวลา connect

ข้อมูลจาก CS LoxInfo