การติดตั้ง Wireless ADSL modem Belkin F5D7630-4A

PWR - ไฟแสดงสถานะว่าเครื่องยังเปิดอยู่
ADSL SYN - ไฟแสดงสถานะสัญญาณ ADSL
ADSL DATA - ไฟแสดงเมื่อมีการรับ-ส่งข้อมูล
WLAN - ไฟแสดงเมื่อมีการมช้งานในส่วนของ Wireless
LAN 1 - ไฟแสดงสถานะของ LAN

การติดตั้งไดรเวอร์โมเด็ม

ในการต่อแบบ wireless จะต้องตั้งค่า SSID เป็น belkin54g หมายเลข IP ของเครื่องลูกจะเริ่มตั้งแต่ 192.168.2.2-192.168.2.254 และ หมายเลข IP ของ Router จะเป็น 192.168.2.1

ตั้งค่าที่ browser ให้เป็น http://192.168.2.1 จะปรากฏหน้า Login เพจของ router ขึ้นมาโดยไม่ต้องพิมพ์ password ให้กดปุ่ม Submit

ณ จุดนี้ ถ้าโมเด็มต่อกับสายADSL อยู่ ไฟที่ ADSL SYN จะติดกระพริบ จนติดนิ่งในที่สุด ถ้ายังกระพริบอยู่ หมายความว่า Router พยายามที่จะ SYnc สัญญาณ ADSL แต่ถ้าไฟไม่ติดเลย อาจหมายความว่า ไม่มีสัญญาณ ADSL หรือสายสัญญาณมีปัญหา หรือโมเด็มมีปัญหา เมื่อสัญญาณมาแล้ว ในคลิกที่ Wizard เพื่อตั้งค่าต่อไป

ให้เลือกค่า Encapsulation เป็น PPPoE (Routing mode, for multiple PCs) หรือให้ตรวจสอบก่อนว่า ใช้ Encapsulation เป็นตัวไหนแล้วเลือกตัวนั้น จากนั้นให้กดปุ่ม Next

ขั้นตอนต่อไป ให้ใส่ username/password โดยที่ password จะต้องใส่ 2 ครั้ง และใส่ค่า VPI/VCI ซึ่งให้สอบถามจากผู้ให้บริการว่า มีค่าเท่าไหร่ จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

จะปรากฏหน้าจอ summary เพื่อให้เราตรวจสอบอีกครั้ง ว่า ค่าต่าง ๆ ที่เราได้ใส่ไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ ให้เรากดปุ่ม Apply เพื่อบันทึกข้อมูลลงใน Router ซึ่งจะต้องใช้เวลาสักระยะประมาณ 1 นาที ระหว่างที่รอ จะมีแถบแสดงให้เราเห็นว่า Router ยังไม่ Hang

เมื่อบันทึกข้อมูลลงบน Router เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอที่แสดงค่า WAN IP และจะมีแถบแสดงสถานะว่า Connect เรียบร้อยแล้ว

การตั้งค่า Wireless

Router ตัวนี้ มีความสามารถในการรองรับมาตรฐาน Wireless 802.11b (11Mbps)และ 802.11g (54Mbps) และใน mode ที่เรียกว่า 'g nitro'. ซึ่ง 'g nitro' mode จะช่วยให้เครือข่ายของ 802.11g สามารถทำงานได้ที่ความเร็วสูงสุด เมื่อเราใช้ใน mixed mode,หรือเมื่อมีเครื่องลูกข่ายที่เป็นมาตรฐาน 802.11b ใช้งานอยู่ด้วยเป็นต้น

เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ ได้ เช่น เราสามารถปรับไปใช้มาตรฐานแบบ 802.11g ทั้งหมดได้,เปลี่ยนช่องสัญญาณของ wireless ได้ รวมทั้งสามารถซ่อนค่า SSID ได้

Router นี้ รองรับระบบรักษาความปลอดภับหลาย ๆ แบบ ซึ่งสามารถปิดได้ หรือใช้ WPA-SPK, 128bit WEP, 64bit WEP หรือ WPA (with radius server).โดยทั่วไป ระบบต่าง ๆ จะถูกปิดไว้เพื่อไม่ให้มีปัญหากับระบบ network

การใช้งาน WPA-SPK ในที่นี้ สมมติว่า Wireless card รองรับกับระบบนี้ ข้อควรระวังคือการตั้งค่าความปลอดภับของ wireless ซึ่งจะต้องมีการใช้ password เข้ามาช่วย ซึ่งในแบบเก่า ๆที่เราใช้ WEP(Wired Equivalent Privacy) เราจะต้องตั้งค่า key เป็นชุดตัวอักษร แต่ในปัจจุบัน ด้วยระบบ WPA-SPK เราสามารถพิมพ์ key ในรูปแบบของประโยคได้

ข้อมูลจาก CS LoxInfo