การติดตั้ง ADSL modem Billion BIPAC 711

จะต้องตั้งให้ windows รับค่า IP จากตัวโมเด็มก่อน จึงจะสามารถติดต่อเข้ากับตัว modem ได้
1. ไปที่ Start -> Setting -> Control panel จากนั้น double click ที่ Network Connections

2. ที่ Network Connections จะเห็นว่ามี icon local area connection

3. Click เม้าส์ ด้านขวาที่ icon local area connection แล้ว click ที่ properties

4. คลิกเลือกที่ internet protocol (TCP/IP) จากนั้นเลือกที่ properties

5. เลือก option obtain an IP address automaticallyและ obtain DNS server address automatically จากนั้นกด OK

6. เปิดโปรแกรม Internet explorer แล้วพิมพ์ http://192.168.1.254 ที่ address bar จากนั้น จะปรากฏหน้าจอเพื่อให้ใส่ username/password ให้พิมพ์ดังนี้

     Username --> admin

     Password --> password

7. เวบจะแสดงหน้าจอ ดังรูป ให้เลือกที่ Quick start

8. ที่หน้า quick start นี้ ให้เราใส่ค่า Encapsulation, VPI, VCI, Username, Password,เลือกที่ Automatic reconnect จากนั้นให้กดปุ่ม Submit สำหรับค่าต่าง ๆ ให้ดูได้ที่ http://support.loxinfo.co.th/tutorial.asp?where=adsl/vpi_vci

9. จากนั้นให้กดปุ่ม save config เพื่อบันทึกการตั้งค่านี้

10. จะปรากฏหน้าจอ save and reboot ให้เรากด submit

11. จากนั้น เครื่องจะทำการ save setting ลง router สังเกตว่า ไฟ ADSL ที่ router จะดับลง และเริ่มกระพริบอีกครั้ง จนติดค้างเป็นปกติเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย จะปรากฏหน้าจอดังรูป

12. เราสามารถตรวจสอบได้ว่า มีการคอนนเนคแล้วหรือยัง โดยการเลือกไปที่ status --> WAN Status ซึ่งเราจะเห็น IP address มที่เราได้จากการเชื่อมต่อ

13. เราสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อได้ที่ PPP Status

14. ที่ ADSL status เราสามารถตรวจสอบได้ 2 ค่า คือ

     Noise margin หรือค่าความเข้มของสัญญาณ จะต้องมีค่ามากกว่า 10 ทั้งupstream/Downstream

     Attenuation หรือค่าของสัญญาณรบกวน จะต้องมีค่าน้อยกว่า 55 ทั้ง upstream/Downstream

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนประกอบหน้าต่าง ๆ ของ ADSL modem Billion BIPAC 711

ข้อมูลจาก CS LoxInfo